Piedāvājums jaudas palielināšanas risinājumiem

Zināms, ka lauksaimniecības tehnika tiek ražota, lai spētu strādāt ļoti dažādos apstākļos, tādēļ Eiropas reģionā ir iespējama droša tehnikas jaudas palielināšana līdz 20% apmērā, tajā pat laikā ietaupot 10-20 % degvielas.

Mūsu sadarbības partnera piedāvātie jaudas palielināšanas risinājumi izceļas ar savu darbības principu. Tiek palielinats griezes moments un optimizēta degvielas iesmidzināšana, tādējādi saudzējot dzinēja komponentes. Tirgū ir daudz risinājumi, kuri tiek uzskatīti par kvalitatīviem un augstvērtīgiem, taču jāņem vērā viens aspekts: visi jaudas optimizācijas risinājumi, kuri maldina dzinēja vadības sistēmu un mākslīgi palielina common rail maģistrāles degvielas spiedienu rada pārāk lielu nodilumu degvielas sistēmā un smidzinātāju, kā arī degvielas sūkņa bojājumi ir ļoti iespējami!

Common Rail dzinējiem piedāvājam divus risinājumus, kuri nav saistīti ar augstāk minēto risku.

Augstākās kvalitātes risinājums - tiek ņemts vērā smidzinātāju darbības laiks, maģistrāles spiediens un, ja iespējams, vēl citi temperatūras un spiediena parametri, lai noteiktu dzinēja noslodzi un termiskos rādījumus. Jaudas optimizācija tiek veikta tikai tad, kad sērijveida jauda nav pietiekoša un optimizāciju pārtrauc, kad, piem. ir palielināta dzesēšanas šķidruma temperatūra. Jauda tiek palielināta tikai tik ilgi, kamēr tiek sasniegta nepieciešamā maksimālā jauda.  Šāds jaudas optimizācijas veids saudzē smidzinātājus un palielina Jūsu lauksaimniecības tehnikas kalpošanas laiku. Bez kompromisiem! Par šī risinājuma kvalitāti liecina arī iespēja jaunos dzinēja parametrus ierakstīt Vācu tehniskajā pasē.

Otrs risinājums - dažādu dzinēja parametru optimizācija dzinēja vadības blokā. Tādēļ tiek nolasīta dzinēja vadības bloka programatūra un veikti tās uzlabojumi. Piemēram, tiek izmainīts degvielas iesmidzināšanas brīdis, iesmidzinātās devielas daudzums, griezes moments un jauda. Tāpat iespējams atslēgt atgāzu recirkulāciju, kas samazina kvēpu veidošanos un uzlabo dzinēja ilgmūžību.

Bosch VP30 un VP44, Stanadyne DE10 vai sūkņa-sprauslas degvielas sistēmām arī tiek piedāvāti divi risinājumi. Atšķirībā no Common Rail sistēmas šajā variantā nav iespējama tik daudzu dzinēja darbības parametru kontrole, bet gan tikai parametru maiņa, sagatavojot jaunu dzinēja vadības bloka programatūru, vai arī pieslēdzot papildus vadības elementu, kurš izmaina degvielas iesmidzināšanas laiku, daudzumu u.tml, neizmainot spiedienu.

Common Rail augstas kvalitātes jaudas optimizācija, kā arī degvielas sistēmas parametru optimizācija pieejama šādiem ražotājiem:


Bosch VP 30 un VP 44 optimizācija pieejama šādiem ražotājiem:

Stanadyne DE 10 optimizācija pieejama šādiem ražotājiem: