PSR ISO RDU2 sistēma

PSR ISO RDU2 sistēma pielietojama jebkurā traktorā, kombainā vai smalcinātājā. Vienkārši iespējama sistēmas pārvietošana no vienas tehnikas vienības uz citu. Stūrēšanas sistēmas vadības bloks un termināls tiek fiksēts kabīnē, uz stūres kolonnas piestiprināts elektromotors. Protams, iespējams izmantot arī jau esošu Isobus terminālu vai GPS antenu. Sistēmu iespējams arī papildināt ar ultraskaņas vai tausta sensoriem tehnikas stūrēšanai par vagām, starp augu rindām, pa vāliem u.tml.

PSR ISO RDU2 sistēma sastāv no PSR iBox-LT 6D vadības bloka ar integrētu žiroskopu un slīpuma sensoru, RDU2 stūres motora ar stiprinājumu un PSR kabeļa. Tādējādi sistēma ir viegli pārvietojama no vienas tehnikas vienības uz citu un izmantojama visu veģetācijas periodu, lietojot dažāda veida signālus.