ULTRA GUIDANCE PSR ISO sistēma

Mūsdienās daudzi traktori jau no rūpnīcas tiek aprīkoti darbam ar Isobus stūrēšanas sistēmām, kā arī bieži vien saimniecībā jau ir pieejams kāds Isobus termināls. Šādi aprīkotās tehnikas vienībās viegli integrējama Ultra Guidance PSR ISO sistēma. Līdz ar to nav nepieciešama iejaukšanās tehnikas hidraulikas sistēmā un stūrēšanas sistēmas vadība tiek veikta no integrēta vai uzstādīta Isobus termināla, kas līdz tam izmantots, piem. tikai kliedētāja vai smidzinātāja vadībai.

Ultra Guidance PSR ISO sistēmu iespējams kombinēt ar dažādiem sensoriem - ultraskaņas vai tausta. Līdz ar to iespējama tehnikas vadība ar centimetra precizitāti vietās, kur jāpārvietojas pa vagām, sliedēm, augu rindām, vāliem u.tml. Tīruma galos, kur šie objekti nav pieejami tehnikas stūrēšanai, to nodrošina GPS signāls. 

Investējot ULTRA GUIDANCE PSR ISO sistēmā, iespējams iegūt ļoti daudzveidīgu aprīkojumu, kuru iespējams izmantot gan stūrēšanai, gan dažādu agregātu vadībai, kā arī lietot dažādas precizitātes GPS signālu, gan uz traktora uzmontētu sensoru datus.