Piekabes vai mucas stūrējošā tilta automātika

Kā jau zināms, lielai daļai piekabināmo tehnikas vienību, visbiežāk piekabēm un mucām, ir iespēja sabloķēt brīvi stūrējamās asis, lai novērstu negadījuma iespējas ceļa satiksmē vai arī atbloķēt, lai saudzētu tīruma virskārtu un riepas uz ceļa pagriezienos. Bieži vien tehnikas operatori ir pārāk noslogoti, lai vienmēr, kad nepieciešams, veiktu šīs darbības ar hidroizvadu vadības slēdzi, tādējādi nodrošinot piekabes tiltu pareizu darbību.

Lai atrisinātu šo problēmu, atslogotu tehnikas operatoru, uzlabotu satiksmes drošību un saudzētu kā aprīkojumu, tā augsni, pieejama stūrējošā tilta automātika. Šis aprīkojums "iegaumē" tehnikas operatora darbības bloķējot un atbloķējot tiltus, atkarībā no tehnikas braukšanas ātruma un bremzēšanas veida. Kad automātika ir ieslēgta, tā bloķē tiltus, pārsniedzot konkrētu ātrumu vai pie noteiktiem bremzēšanas manevriem. Kad tehnika pārvietojas lēnāk par "iegaumēto" ātrumu, tilti tiek atbloķēti. Tāpat tilti tiek sabloķēti automātiski, braucot atpakalgaitā.

Aprīkojums pieejams John Deere tehnikai.