PSR SLIDE automātiskā agregātu stūrēšanas sistēma

PSR SLIDE ir jaunā Reichhardt izstrādātā sistēma, kas ar speciāla, pārbīdīties spējīga rāmja palīdzību regulē aiz traktora strādājošā agregāta darbu. PSR SLIDE spēj strādāt tikai ar ultraskaņas sensoru signālu, kuri seko augu rindām, vai arī kombinācijā ar RTK koriģētu GPS signālu.

Aprīkojums tiek uzstādīts uz traktora trīs punktu uzkares, iespējama arī ar jūgvārpstu darbināmu agregātu montāža uz pārbīdes rāmja. Pārbīdes diapazons ir +/- 30 cm, kas pilnībā pietiek traktora un reljefa radīto nobīžu kompensēšanai.

Darbs ar šo aprīkojumu ievērojami atslogo traktora operatora darbu, kā arī sniedz iespēju vairākkārtīgi palielināt darba ātrumu un ķīmiskas apstrādes vietā izvēlēties mehānisku apstrādi, kas līdz šim nebija iespējams!